Iskanje po strani

Simboli in znaki za pranje

A

- najvišja temperatura 95°C

- mehanska obdelava normalna

- izpiranje normalno

- centrifugiranje normalno

B

- najvišja temperatura 95°C

- mehanska obdelava zmanjšana

- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature

(do hladnega)

- centrifugiranje zmanjšano
C

- najvišja temperatura 60°C

- mehanska obdelava normalna

- izpiranje normalno

-cetrifugiranje normalno
D

- najvišja temperatura 60°C

- mehanska obdelava zmanjšana

- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature

(do hladnega)

- centrifugiranje zmanjšano
E

- najvišja temperatura 40°C

- mehanska obdelava normalna

- izpiranje normalno

-centrifugiranje normalno
F

- najvišja temperatura 40°C

- mehanska obdelava zmanjšana

- izpiranje ob postopnem zniževanju temperature

(do hladnega)

- centrifugiranje zmanjšano
G

- najvišja temperatura 30°C

- mehanska obdelava zmanjšana

- izpiranje normalno

- centrifugiranje zmanjšano
H

-samo ročno pranje

- strojno pranje ni dovoljeno

- najvišja temperatura 40°C

- pazljivo ravnanje
I

- pranje ni dovoljeno

- previdnost pri ravnanju v mokrem stanju
J

- beljenje s klorom dovoljeno

- samo s hladno in razredčeno raztopino
K - beljenje s klorom ni dovoljeno
L - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 200°C
M - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 150°C
N - likanje pri najvišjl temperaturi likalne plošče 110°C - likanje s paro je lahko nevarno
O

- likanje ni dovoljeno

- parenje in obdelava s paro nista dovoljena
P

- kemično člščenje v vseh topillh, kl se običajno uporebljajo za kemično čiščenje - vključno s topili,

ki so navedena za simbol P in trikloretilen ter 1,1,1 trikloretan

Q

- kemično čiščenje v tetrakloretilenu, monofluortriklormetanu in vseh topilih, navedenih za simbol F

- normalni postopki čiščenja brez omejitev
R

- kemično čiščenje v topilih, navedanih za simbol P

- stroge omejitve za dodatek vode in/ali mehansko obdelavo In/ali temperatUro med čiščenjem

in/ali sušenjem

- samopostrežno člščenje ni dovoljeno

S

-kemično čiščenje v trifluortrikloetanu, white špiritu (destilacljska temperatura med

150°C in 210°C, plamenišče 38°C do 60°C)

- normalni postopki čiščenja brez omejitev

T

- kemično čiščenje v topllih, navedenih za simbol F

- stroge omejitve za dodatek vode in/ali mehansko obdelavo in/ali temperaturo med člščenjem in/ali sušenjem

- samopostrežno čiščenje ni dovoljeno

U

- kemično čiščenje ni dovoljeno

- odstranjevanje madežev s topili ni dovoljeno
V

- dovoljeno sušenje v bobnu - normalen cikel sušenja

W

- dovoljeno sušenje v bobnu

- sušenje pri nižjl temperaturi
X - sušenje v bobnu ni dovoljeno

 

FaceBook  Twitter  

Pletivo Jersey - naključni vzorci

  • BADIN B43001
  • PIKA TISK BV482 A04501
  • BRANE TISK BV656 A37802
  • BETKA 2 B20102
  • BADIN B06601
  • BADIN B35901
  • BINA 1 B68501
  • BADIN B68401