Zgodovina Gorenjske predilnice

Kratka zgodovina

 Na prostoru, kjer stoji današnje podjetje, je leta 1928 osnovana družba Mlinostav v letih 1929 in 1930 postavila prvo zgradbo za izdelovanje mlinskih strojev in naprav. V letih 1932 in 1933 je podjetje zašlo v težave in premoženje je prevzela Mestna hranilnica v Škofji Loki. Premoženje Mlinostava je šlo slabo v prodajo, zato sta Pavel Markgraf in Gustav Horak izkoristila ugodno priložnost in na kredit odkupila nepremičnine propadlega podjetja. Bila sta poljska državljana in sta imela v lasti tudi tekstilno tovarno Inteks v Kranju. To je pomenilo prve začetke Gorenjske predilnice. Lastnika sta se obvezala, da bosta zaposlila domačine, občina je donirala nabavo zemljišča, škofjeloška elektrarna pa je pomagala elektrificirati bodočo tovarno. Lega ob železniški progi je bila ugodna.

Predilnico so gradili postopoma. Najprej bombažno predilnico in vlagalnico, nato čistilnico, mikalnico in česalnico. Novo trinadstropno železobetonsko stavbo so začeli graditi med vojno in vanjo montirali na Poljskem kupljene zastarele predilne in tkalske stroje. Po osvoboditvi je Markgraf kot tujec hotel rešiti lastnino z izmišljeno  navedbo lastnikov, vendar je s sodbo vojaškega sodišča ljubljanskega vojnega področja št. 1504/45 z dne 23. 8. 1945 tovarna postala splošna družbena last.

 V letu 1950 se je tovarna preimenovala v Gorenjsko predilnico. Tega leta je bil izvoljen prvi delavski svet. Delavsko samoupravljanje je dobilo realno gospodarsko osnovo in začel se je proizvodni vzpon tovarne. Delavci so trdo prislužen denar vložili v obnovo, razvoj in razširitev proizvodnih zmogljivosti.

 Vse do leta 1972 se je Gorenjska predilnica razvijala in širila na že utečenem področju proizvodnje in prodaje prej.  Z nakupom pletilnih in plemenitilnih strojev ter klobkarjev  se je odločila, da se preizkusi in uveljavi tudi kot proizvajalka artiklov za široko potrošnjo jerseya in volne za ročno pletenje. Leta 1975 je bila največja investicija tistega desetletja uvedba popolnoma novega tehnološkega postopka predenja bombaža in umetnih vlaken, t. i. open-end postopek. Za Gorenjsko predilnico je to takrat pomenilo opustitev dotedanjega predenja bombažne preje po tradicionalnem postopku in prehod na povsem novo kvaliteto bombažne in sintetične preje. Ta način predenja je omogočil boljše delovne pogoje in bistveno večjo produktivnost. V istem času je postavljena linija za predelavo ostankov, s tem pa se je precej odpadkov recikliralo kot sekundarna surovina. V 50. in 60. letih so stekli rekonstruirani česalni stroji v bombažni predilnici, proizvodni program se je razširil na teksturirano prejo, nabavili so se stroji za avtomatsko previjanje in čiščenje, postavila se je nova sukalnica.

 

Nova gospodarska prelomnica Gorenjske predilnice je postavitev fiksirnih strojev in usmeritev v izdelavo kodranih filamentov ter trikotažnih prej iz akrila, volne in mešanic vseh surovinskih sestavov. Logična posledica je bila izgradnja lastne barvarne v letih 1969-70. S kasnejšimi rekonstrukcijami je dosegla današnjo velikost. Uredila se je stiska s skladišči. Uvedel se je informacijski sistem in klimatske naprave, ki so izboljšale delovne pogoje. Ves čas se je delalo na področju ohranjanja ekološko čistega okolja, predvsem po uvedbi lastne barvarne., kjer se uporablja velika količina kemikalij.


Podjetji Gorenjska predilnica in Lokateks danes

Delniško družbo Gorenjska predilnica sestavljata matična družba in hčerinsko podjetje Lokateks, ki je bilo ustanovljeno sredi leta 1991 kot podjetje za zaposlovanje invalidov. Prevzelo je takratni program proizvodnje in prodaje izdelkov pretežno za prodajo na drobno: preje za ročno pletenje in pletiva.

Celovita ponudba vključuje prodajni program bombažnih, viskoznih in akrilnih prej  ter mešanic za strojno in ročno pletenje, tkanje in nogavičarstvo, teksturiranih poliamidnih 6 in 6.6 enojnih, dvojnih ali sukanih filamentov, storitev beljenja, barvanja in oplemenitenja prej za ročno in strojno pletenje, filamentov in pletiva v različnih mešanicah. Ponudba  hčerinskega podjetja Lokateks pa obsega program bombažnih pletiv in pletiva v mešanicah s poliestrom ali elastanom za izdelke za šport in prosti čas. S sodobno tehnologijo, ki omogoča pester in fleksibilen proizvodni program, in strokovnim znanjem zaposlenih uresničujemo želje naših kupcev in uspešno konkuriramo na zasičenem tekstilnem trgu in vplivom z Vzhoda.

Pohvalimo se lahko z uspešnim konkuriranjem v tekstilni industriji in sodelovanjem z najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. S strokovnim znanjem in sodobno tehnologijo našim naročnikom in partnerjem zagotavljamo zanesljivo in učinkovito izpolnjevanje naročil.

EU odredba o zasebnosti

Na tej spletnei strani uporabljamo piškotke, ki so nujni za delovanje spletne strani in trgovine, kot tudi piškotke za spremljanje obiska in trženja naših izdelkov. Vendar po odredbi Evropske unije morate s tem soglašati in sprejeti te piškotke. Ali dovolite uporabo zgoraj navedenih piškotkov?

Izjava o zasebnosti